โครงสร้างหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

1. โครงสร้างหน่วยงาน มรพส. งบปี 62-65
2. บัญชีกรอบอัตรากำลัง งบปี 62-65 (รายชื่อ)
3. การจัดหน้าที่ เล่ม1.6 งบปี 62-65
4. การจัดหน้าที่ เล่ม2.6 งบปี 62-65
5. การจัดหน้าที่ เล่ม3.6 งบปี 62-65
6. การจัดหน้าที่ เล่ม4.6 งบปี 62-65
7. การจัดหน้าที่ เล่ม5.6 งบปี 62-65
8. การจัดหน้าที่ เล่ม6.6 งบปี 62-65
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right