โครงสร้างหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568

1. โครงสร้างหน่วยงาน มรพส. งบปี 65-68
2. การจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ งบปี 65-68 เล่มที่ 1/2
3. การจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ งบปี 65-68 เล่มที่ 2/2
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right