พ.ศ. 2562
 
แบบฟอร์มการขออนุมัติรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ (ภายในประเทศ)
 
 
พ.ศ. 2561
 
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
 
 
พ.ศ. 2560
 
แผนการเรียนหรือแผนการทำวิทยานิพนธ์
 
 
พ.ศ. 2556
 
รายงานผลการศึกษา (บุคคลภายใน)
แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มขอแจ้งวันสำเร็จการศึกษาภายในประเทศโดยไม่ใช้เวลาราชการ
แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อ (บุคคลภายใน)
แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและขอขยายเวลากการศึกษา (กรณีบุคคลภายนอก)
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right