จำนวนข่าวทั้งหมด 91 รายการ
 
111111111 อัพโหลด: 5/9/2556
ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ - สายสนับสนุน เข้าประชุม อัพโหลด: 18/09/2555
การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน อัพโหลด: 25/04/2555
รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย - พนักงานราชการ เข้าร่วมปฐมนิเทศ รุ่นที่ 3 อัพโหลด: 25/04/2555
ผู้ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2553-2554 อัพโหลด: 04/04/2555
การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ อัพโหลด: 25/03/2555
โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาสัญข้าราชการ ครั้งที่ 8 อัพโหลด: 17/02/2555
การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อัพโหลด: 12/02/2555
โครงการประกันภัยเพื่อสมาชิก กบข. อัพโหลด: 13/01/2555
ขยายเวลาการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน อัพโหลด: 13/01/2555
เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน อัพโหลด: 05/01/2555
การรับสมัคร/รับเสนอชือบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อัพโหลด: 30/12/2554
โครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ธนชาต เพื่อสมาชิก กบข. อัพโหลด: 21/11/2554
ฐานคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน อัพโหลด: 10/10/2554
ขยายเงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. (ต่อ) อัพโหลด: 06/10/2554
ขยายเงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค.ไม่เกิน 3 ล้านบาท อัพโหลด: 26/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปี 2554 อัพโหลด: 08/08/2554
คำสั่งไปปฏิบัติธรรมวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ อัพโหลด: 02/05/2554
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด อัพโหลด: 16/02/2554
ประกาศ! สำหรับผู้สมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(บุคคลภายใน) อัพโหลด: 02/02/2554
หน้า [1] [2] 3 [4] [5
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right