จำนวนข่าวทั้งหมด 83 รายการ
 
ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และอาจารย์ประจำตามสัญญา พ.ศ.2553 อัพโหลด: 10/09/2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา ครั้งที่ 16 อัพโหลด: 31/08/2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 15 อัพโหลด: 31/08/2553
ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาภาษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัพโหลด: 31/08/2553
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับบุคคลภายนอก ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ อัพโหลด: 10/08/2553
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ อัพโหลด: 03/07/2553
โครงการบ้านกรุงไทย - กบข. เพื่อสมาชิกครั้งที่ 1 อัพโหลด: 26/05/2553
ก.พ.เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ อัพโหลด: 26/05/2553
โครงการสวัสดิการบ้าน สปส.เพื่อผู้ประกันตน อัพโหลด: 26/05/2553
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2552 อัพโหลด: 07/01/2553
เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ อัพโหลด: 04/11/2552
เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ อัพโหลด: 04/11/2552
คำชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะ อัพโหลด: 25/08/2552
ข่าวดี สำนักงานประกันสังคมลดอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุน อัพโหลด: 30/07/2552
แบบบันทึกสมรรถนะ อัพโหลด: 10/06/2552
เอกสารการอบรมพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ(สายสนับสนุน) อัพโหลด: 20/05/2552
หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อสวัสดิการข้อตกลงของธนาคารออมสิน อัพโหลด: 26/03/2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 10/2552 อัพโหลด: 25/02/2552
การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ฯ อัพโหลด: 06/02/2552
รับโอนข้าราชการฯ อัพโหลด: 04/02/2552
หน้า [1] [2] [3] 4 [5
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right