ค้นหาจากปี พ.ศ.:
 
 
พ.ศ. 2557
 
พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติลาศึกษาต่อ มติการประชุม ก.บ.ม. 61(5-2557) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557
พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติลาศึกษาต่อ มติการประชุม ก.บ.ม. 60(4-2557) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติลาศึกษาต่อ มติการประชุม ก.บ.ม. 59(3-2557) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557
พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติลาศึกษาต่อ ก.บ.ม. ครั้งที่ 57(1/2557) เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2557
 
 
พ.ศ. 2556
 
พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติลาศึกษาต่อ (สายวิชาการ) ก.บ.ม. ครั้งที่ 56(8/2556) เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2556
พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติลาศึกษาต่อ (สายวิชาการ) ก.บ.ม. ครั้งที่ 55(7/2556) เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2556
พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติลาศึกษาต่อ (สายวิชาการ) ก.บ.ม. ครั้งที่ 54(6/2556) เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2556
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right